POSDRU/57/1.3/S/26646, Beneficiar: Universitatea din Bucureşti
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Activitatile proiectului


Principalele activitati si subactivitati ale proiectului propus sunt:

Activitate 1. Organizarea echipei de management de proiect

Activitate 1.1. Intalnirea echipei de management si implementare a proiectului
Activitate 1.2. Recrutarea personalului pentru completarea echipei, a specialistilor
Activitate 1.3. Stabilirea clara a rolurilor si responsabilitatilor membrilor echipei de proiect si a procedurilor de raportare si de comunicare interna
Activitate 1.4. Monitorizarea si evaluarea interna a proiectului, pe parcursul derularii intregului ciclu de viata al acestuia
Activitate 1.5. Elaborarea rapoartelor intermediare si finale.

Activitate 2. Lansarea proiectului

Activitate 2.1. Crearea unui website care sa prezinte continuu informatii despre derularea proiectului si care va putea fi accesat de toti cei interesati
Activitate 2.2. Organizarea unei conferinte de lansare a proiectului. Conferinta va urmari prezentarea proiectului si informarea cadrelor didactice interesate privind oportunitatile de formare continua dezvoltate in proiect. Vor fi invitati sa participe reprezentanti ai partenerilor informali: ARACIS, ARACIP, CNFP, CNDIPT, precum si institutii de invatamant superior din regiunile partenerilor formali.
 
Activitate 3. Achizitii echipamente

In cadrul acestei activitati vor fi achizitionate echipamentele prevazute a fi folosite in cadrul proiectului de catre echipa de proiect si cele pentru gazduirea portalului, licentele software necesare, precum si serviciile aferente.

Activitate 4. Identificarea nevoilor specifice de formare continua ale cadrelor didactice universitare din grupurile tinta in domeniile de studiu propuse prin proiect

Se va realiza de catre echipa de experti coordonata de Solicitant prin aplicarea de chestionare si organizarea de focus-grupuri cu cadre didactice universitare din grupurile tinta, in cadrul universitatilor partenere in proiect. Informatiile obtinute vor fi prelucrate, interpretate si vor servi la fundamentarea proiectarii si organizarii structurii curriculare (rezultate ale invatarii, continuturi specifice, metodologii de instruire si evaluare etc.) a modulelor de formare prevazute in proiect.

Se va realiza prin urmatoarele subactivitati:

Activitate 4.1. Stabilirea metodologiei de cercetare pentru realizarea analizei de nevoi propuse, proiectarea si realizarea instrumentelor necesare
Activitate 4.2. Colectarea informatiilor si interpretarea rezultatelor obtinute
Activitate 4.3. Valorificarea rezultatelor obtinute prin stabilirea unitatilor de invatare (teme si continuturi) pentru modulele de formare propuse
Activitate 4.4. Stabilirea concluziilor studiului si diseminarea rezultatelor prin intermediul website-ului catre toti cei interesati

Activitate 5. Proiectarea curriculara a modulelor de formare in sistem blended learning de catre echipa de experti


Modulele de pregatire cuprind 1 sau 2 cursuri, fiecare avand 66 de ore (20 credite):

M1. Asigurarea calitatii in invatamantul superior

Cursuri:
- Sisteme interne de management si asigurare a calitatii - pentru membrii comisiilor de calitate, auditori interni etc.
- Asigurarea calitatii: standarde, proceduri la nivel de programe si institutii (ARACIS) – pentru personalul managerial din universitati.


M2. Invatamantul centrat pe student – strategii de proiectare, implementare si evaluare institutionala
Cursuri:

- Predarea, invatarea si evaluarea in invatamantul superior - pentru tinerii universitari „junior”
- Strategii centrate pe student - pentru cadre didactice universitare cu experienta ("senior”)


M3. Practica profesionala a studentilor - Strategii institutionale de proiectare, implementare si evaluare a practicii profesionale a studentilor – plasamente si parteneriate - pentru coordonatorii de practica.

Practica profesionala: 20 de ore de aplicatii secventiale pentru fiecare curs din modulele M1, M2 si M3 (simulari, studii de caz, activitati aplicative, peer-learning/invatarea cu co-varstnicii, activitati didactice, internship/plasament practic - stagii de practica in cadrul universitatilor partenere).

Aceasta activitate se va realiza prin intermediul urmatoarelor sub-activitati:

Activitate 5.1. Proiectarea curriculei pentru modulele de formare
Activitate 5.2. Proiectarea specificatiilor pentru componentele online ale cursurilor
Activitate 5.3. Realizarea elementelor online ale cursurilor
Activitate 5.4. Realizarea materialelor-suport pentru sesiunile in sala
Activitate 5.5. Demersuri pentru acreditarea programelor de formare de catre fiecare universitate partenera
Activitate 5.6. Demersuri pentru autorizarea ARACIS a programului integrat de masterat

Activitate 6. Crearea portalului destinat formarii continue a cadrelor didactice universitare din grupurile tinta in domeniile de studiu propuse prin proiect

In cadrul acestei activitati, pe baza concluziilor studiului realizat si integrand structurile curriculare elaborate pentru modulele (cursurile) propuse, va fi creat portalul care va sustine activitatile de formare in sistem blended learning, fiind pus la dispozitia cadrelor didactice universitare din grupurile tinta. Portalul va oferi posibilitatea acestora sa realizeze schimburi de experienta pentru identificarea unor solutii la probleme comune, sa se informeze si sa se instruiasca in functie de nevoile personale sau institutionale.

Aceasta activitate va fi realizata prin intermediul urmatoarelor subactivitati:

Activitate  6.1. Proiectarea specificatiilor portalului pe baza rezultatelor cercetarii realizate
Activitate 6.2. Crearea portalului pe baza specificatiilor, incluzand facilitati de comunicare prin intermediul forumurilor, stirilor, partajarilor de resurse, instruirii asincrone, testarii de cunostinte si realizarii de sondaje
Activitate 6.3. Elaborarea ghidului de utilizare a portalului
Activitate 6.4. Instalarea si punerea in functiune a portalului
Activitate 6.5. Formarea formatorilor din cele 3 centre universitare pentru utilizarea portalului, pe baza ghidului de utilizare

Activitate 7. Derularea programului de formare si dezvoltare profesionala in sistem „blended learning”

Modulele de curs se vor desfasura in format „blended learning”, intalnirile fata in fata alternand cu perioadele in care cursantii se vor autoinstrui si vor lucra independent sau in echipe pentru atingerea obiectivelor de invatare. Fiecare curs va avea 20 de credite (ECTS) de formare si 66 de ore, intalnirile fata in fata si invatarea online avand proportii echilibrate.

Aceasta activitate va fi realizata prin intermediul urmatoarelor subactivitati:

Activitate 7.1. Activitati pregatitoare la Partenerul Principal:
- Informarea participantilor cu privire la comunitatea online si modulele de formare continua
- Inscrierea la modulele de curs a participantilor, crearea de spatii de lucru in comunitatea online, postarea de interventii pe forumuri
Activitate 7.2. Derularea cursurilor de formare de tip blended learning
Activitate 7.3. Certificarea absolventilor

Activitate 8. Diseminarea rezultatelor proiectului

Activitate 8.1. Realizarea de articole de specialitate care sa prezinte rezultatele proiectului la evenimente relevante de profil
Activitate 8.2. Organizarea de seminarii cu reprezentanti ai universitatilor din tara pentru promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului

Activitate 9. Activitati de informare si publicitate

Activitate 9.1. Informarea opiniei publice privind derularea programului de formare continua pentru CDU prin finantarea nerambursabila FSE
Activitate 9.2. Informarea actorilor interesati cu privire la derularea activitatilor si diseminarea rezultatelor proiectului prin intermediul revistelor, brosurilor, posterelor, in presa si in mediul universitar


Noutăţi
25.10.2012
Universitatea din Bucuresti, impreuna cu partenerii sai, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara si
compania Softwin, au organizat in data de 18
 [...]


01.10.2012
Universitatea din Bucuresti, impreuna cu partenerii sai, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara si compania Softwin, organizeaza in data de [...]


14.06.2012
In cadrul proiectului POS DRU - 26646  "Formare continua de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare" s-au finalizat sesiunile de formare si dezvoltare profesionala in [...]


12.06.2012
Universitatea din Bucuresti, impreuna cu partenerii sai, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara si compania Softwin, va organiza in perioada septembrie – [...]


12.06.2012
Cadrele didactice universitare care au participat activ in calitate de cursanti la unul dintre cele trei module de pregatire (M1: Asigurarea calitatii in invatamantul superior, M2: Invatarea centrata [...]


04.06.2012
In perioada noiembrie 2011 – mai 2012, Universitatea din Bucuresti, impreuna cu partenerii sai, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara si compania Softwi [...]


Căutare
Caută

Sondaj
Cat de des folositi calculatorul?

438 voturi [arhiva sondaje]

Prima pagină  •  Obiective  •  Activităţile proiectului  •  Rezultate  •  Grupul ţintă  •  Parteneri  •  Echipă  •  Proiectul în imagini  •  Contact

Toate drepturile rezervate © 2010 Universitatea din Bucuresti. Powered by Intuitext

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României